ഭാരവാഹികൾ:

പ്രസിഡന്റ്: ജിനീഷ് പി.എസ്.
വൈസ് പ്രസിഡൻറുമാർ: 1. ബിജു ആർ. കെ.
2. ഷിനു പി. എം.
സെക്രട്ടറി: അബ്ദുൾ റിയാസ് കെ.
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ: 1. ഡോ. ടി. ഏ. ആനന്ദ്
2. സിജു. കെ. ഡി.
ട്രഷറർ: രഘുദാസ് പി. വി.
അക്കാദമിക സമിതി കൺവീനർ: ഡോ. ജയശ്രീ എസ്‌.
വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി കൺവീനർ: ഡോ. സി. പി. ബേബി ഷീബ